Facebook-Insta Course

01: Utangulizi

Katika sehemu hii utajifunza mambo ya msingi ya kufahamu kabla ya kufanya matangazo Facebook na Instagram.