Hitimisho

Ndani ya eneo hili tutahitimisha program hii na kukupa muongozo wa kufuata kuhakikisha unafaidika kikamilifu.


Zoezi:

  1. Chukua hatua kwa nguvu zote [Take MASSIVE ACTION!]
  2. Usiridhike: Boresha huduma pamoja na taaluma yako
  3. Kumbuka 3 C's of Marketing