Hatua 6: Tengeneza Mfumo wa Kufanya Mauzo Endelevu

Ndani ya eneo hili tutazungumzia kuhusu program hii Milioni kwa Mwezi katika kipengele cha Kutengeneza mfumo endelevu wa kufanya mauzo
Zoezi:

1. Tengeneza OFA ya kufa mtu
2. Toa hiyo OFA